loader
Porady

Czy mogę głębiej wywiercić istniejącą studnię?

Miałem starszą nieużywaną studnię i w celu przywrócenia jej produktywności zapytałem mojego przyjaciela eksperta od studni wodnych: czy mogę wiercić moją istniejącą studnię głębiej? On wyjaśnił mi możliwości wiercenia istniejącego otworu, najbardziej efektywny sposób i warte alternatywy. Tak więc, jeśli masz problematyczną studnię i napotyka trudności, jak nie mają wyższy przepływ wody lub słodkiej wody, nadal czytać przewodnik.

Z mojego doświadczenia, podzieliłem się istotnych informacji na temat wiercenia istniejącej studni do pogłębienia i zaoferował kilka sugestii, aby pomóc Ci. Mam nadzieję, że znajdziesz te poręczne!

Streszczenie artykułu

  • Sposoby wiercenia istniejącej studni głębiej
    • Kilka wskazówek na temat pogłębiania studni
    • Powody, dla których warto głębiej wiercić istniejące studnie
  • Zalety wiercenia nowej studni
  • Co jest lepsze: Pogłębianie istniejącej studni czy wiercenie nowej?
  • FAQs na Czy mogę wiercić moje istniejące studni głębiej
    • Światy ostateczne

Sposoby na głębsze wiercenie istniejących studni

Uzyskanie orzeźwiającej wody z niezawodnego źródła jest niezbędne zarówno w obszarze komercyjnym, jak i w domu. Ogólnie rzecz biorąc, ludzie polegają na dostawach wody z głównego źródła i innych dostawców. Ale jeśli masz pusty stoczni, można go użyć, aby uzyskać świeżą wodę przez wiercenie studni. Jest to niezawodne źródło słodkiej wody, które jest związane z dwoma zadaniami, pogłębianiem i wierceniem. Tak długo, jak zastanawiasz się, czy możesz wywiercić istniejącą studnię, czy nie, jest to całkiem możliwe. Tak więc, musisz mieć najlepszą wiertarkę akumulatorową do tej pracy.

Ale proces pogłębiania obejmuje pewne względy, które należy zrozumieć prawidłowo przed wykonaniem jakiegokolwiek kroku. Rozważania obejmują głębokość starszej studni, umieszczenie pompy i długość rury. Zazwyczaj jest to bardziej skomplikowany proces, ponieważ większość właścicieli domów nie rejestruje informacji o starej studni.

Kilka wskazówek dotyczących pogłębiania studni

Proces ponownego wiercenia istniejącej studni pomaga stworzyć więcej miejsca dla wody do wiosny z pod ziemi. Przed rozpoczęciem operacji, należy dowiedzieć się, dlaczego istniejąca studnia została opuszczona i rozważyć pomiar bezpieczeństwa. Powodem jest sprzęt może być utracone lub krawędzi studni może być upadek, w wyniku czego proces pogłębiania będzie bardzo trudne. Do pogłębiania istniejącej studni, trzeba przedłużyć obudowę nad ziemią, dzięki czemu można dotrzeć do powierzchni łatwo. Do tego zadania potrzebne jest wiertło ślimakowe.

Przed rozpoczęciem procesu pogłębiania należy usunąć rurę i drut, jeśli są obecne. Po usunięciu rur i drutu należy umieścić wiertnicę nad studnią. W przeciwnym razie może być konieczne ponowne wiercenie, aby usunąć narzędzie, które spadło na powierzchnię studni. Po tym, musi pchnąć wiertło w dół, aby rozpocząć proces pogłębiania.

Powody, dla których należy pogłębić istniejącą studnię

Płytka studnia: Głównym powodem tworzenia studni jest wydobycie wody, a można ją stworzyć poprzez wytaczanie, kopanie, wbijanie lub przewiercanie się przez ziemię. Studnia, która jest tylko 50 stóp głębokości lub mniej jest uważana za płytką studnię. Ten typ studni ma wyższy wskaźnik zanieczyszczenia z powodu naturalnego i nienaturalnego zanieczyszczenia gruntu. Tak więc, trzeba pogłębić studnię, aby uczynić go użytecznym po raz kolejny.

Niski przepływ: Jeśli studnia nie oferuje większego przepływu wody, pogłębienie jej może przywrócić produktywność. Powodem jest pogłębianie studni, które pomaga dotrzeć do głębiej położonego źródła, aby uzyskać wyższe ciśnienie. Konsekwentne korzystanie z wody powoduje również wysychanie studni. Jednak woda znajdująca się pod ziemią nie wysycha. Mimo to, woda w podziemiach występuje w warstwach i brak głębokości może wysuszyć studnię. Dlatego pogłębienie istniejącej studni może kontynuować wymagany przepływ wody i przywrócić wydajność studni.

Korzyści z wiercenia nowej studni

Zrozumienie korzyści płynących z wiercenia nowej studni zamiast pogłębiania istniejącego otworu może sprawić, że decyzja ta będzie opłacalna pod względem budżetu i czasu. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych korzyści wynikających z wiercenia nowej studni.

Oferuje świeżą wodę: Główną zaletą wiercenia nowej studni jest to, że pozwoli Ci cieszyć się słodką wodą z podziemi.

Elastyczność: Wiercenie nowej studni zwiększa elastyczność studni, ponieważ można ponownie wybrać pożądaną lokalizację dla lepszego i bardziej komfortowego użytkowania. I odwrotnie, pogłębianie istniejącej studni tylko przywraca jej użyteczność.

Łatwiejsze zadanie: Wiercenie nowej studni jest dość proste w porównaniu z pogłębianiem istniejącej studni. Powodem jest to, że pogłębianie starszej studni wymaga najpierw jej oczyszczenia przy użyciu dodatkowego sprzętu. Natomiast w przypadku nowej studni można od razu przystąpić do wiercenia.

Taniej: Ponieważ proces pogłębiania wymaga dodatkowych czynności związanych z czyszczeniem studni przy użyciu dodatkowego sprzętu, jest to kosztowny projekt w porównaniu z wierceniem nowej studni. Dlatego w większości przypadków wiercenie nowej studni zamiast pogłębiania istniejącego otworu jest korzystne cenowo i wymaga mniej czasu.

Co jest lepsze: Pogłębianie istniejącej studni czy wiercenie nowej?

Przed konsultacją z firmą zajmującą się wierceniem studni wodnych, należy porównać opcje pomiędzy wierceniem nowej studni a pogłębianiem istniejącej. Prawdopodobieństwo wykonania tego zadania zależy od wieku istniejącej studni i łatwości jej przeróbki. Oprócz tych potencjalnych powodów pogłębiania istniejącej studni i zalet wiercenia nowej, należy wziąć pod uwagę wiele czynników, aby podjąć ostateczną decyzję. Czynniki te obejmują położenie pompy, wymaganą ilość rur i całkowitą głębokość studni.

Pomiędzy tymi dwoma opcjami, wiercenie nowej studni będzie kosztowało stosunkowo mniej. Dodatkowo, jeśli istniejąca studnia jest problematyczna, stworzenie nowej pozwoli zaoszczędzić zarówno pieniądze, jak i zaoferować lepsze usługi. Ogólnie rzecz biorąc, wiercenie sztywnej, starszej studni bez wystarczającej ilości punktów dostępu będzie dodawać wiele ekscesów. Nawet to może sprawdzić wytrzymałość, ponieważ proces wymaga czyszczenia starszej studni. I odwrotnie, wiercenie nowej studni pozwala wybrać najbardziej elastyczną metodę wiercenia studni i oferuje świeżą wodę podziemną. Dla lepszych sugestii w oparciu o konkretną sytuację, można również skonsultować się z specjalistą od studni wodnych.

FAQs na temat Czy mogę głębiej wiercić istniejącą studnię?

Ile kosztuje pogłębianie istniejącej studni?

Średnio koszt pogłębienia istniejącej studni wynosi od 3.000 do 6.000 dolarów, a niektórzy wykonawcy pobierają opłaty od 35 do 84 dolarów za stopę. Jest to prawie taka sama cena jak stworzenie nowej studni. Pomimo, że można zwiększyć przepływ wody poprzez zastosowanie hydroszczelinowania, które kosztuje około 1500 do 3000 dolarów.

Jak głęboko należy wiercić studnie mieszkaniowe?

Głębokość studni dla gospodarstw domowych waha się od 100 do 150 stóp. Ale głębokość ta może się różnić w zależności od warunków geologicznych i poziomu wód podziemnych na danym obszarze. Rozważ więc te dwa czynniki przy określaniu głębokości studni na Twoim podwórku.

Czy głębsze studnie oferują lepszą jakość wody?

Jeśli chodzi o głębokość studni i jakość wody, istnieje zasada: im głębiej wywiercisz studnię, tym lepsza będzie jakość wody. Tak więc, wiercenie głębszych studni zwiększa szansę na uzyskanie wody z bogatymi minerałami.

Światy ostateczne

Czy mogę więc wiercić głębiej moją istniejącą studnię? W skrócie, tak. Pogłębianie starszej studni jest wymagającym zadaniem, ale jest to całkiem możliwe. W całym poradniku wyjaśniliśmy możliwości i czynniki decydujące o wierceniu istniejącej studni.

Dodatkowo przedstawiliśmy alternatywny sposób i jego zalety, abyście mogli Państwo porównać obie opcje i wybrać najodpowiedniejszą, biorąc pod uwagę Państwa podwórko i cel. Oprócz tego, zbieraj informacje o wywierconej studni, abyś mógł ją dość szybko dostosować do swoich potrzeb poprzez zastosowanie odpowiedniej metody.